Råd och tips till chefer inför hösten (116 Kb)

Att tänka på när medarbetare arbetar hemifrån (253 Kb)

Om en medarbetare har testats positiv för covid-19 (webbartikel)

Om en student har testats positiv för covid-19 (webbartikel)

Riskbedömning gällande Corona – lathund (368 Kb)

Mall – riskbedömning Corona, lokal nivå (52 Kb)

• Stockholms universitet har köpt en digital utbildning för chefer ”Att leda på distans” framtagen av företagshälsovården Feelgood (se ULI-utskicket 2020-04-30).

• Erbjudande om individuell coachning för chefer

• Erbjudande om att testa reflekterande team för chefer

Försäkrad i arbetet (distansarbete) (452 Kb)

• Medarbetarwebben: Information till studenter och medarbetare om coronaviruset


Ett antal externa länkar som kan vara till hjälp

• Arbetsgivarverket: frågor och svar om coronaviruset

• Arbetsmiljöverket: coronavirus och arbetsmiljö

• Folkhälsomyndigheten: frågor och svar om covid-19 (coronavirus)

• Folkhälsomyndigheten: bekräftade fall i Sverige och statistik med diagram och kartor

• Försäkringskassan: coronaviruset – det här gäller

• Kammarkollegiet: information om försäkringar för resande studenter och medarbetare

• Krisinformation.se: aktuell och bekräftad information om coronaviruset

• Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB): MSB:s operativa uppdrag

• Socialstyrelsen: covid-19

UD:s rekommendationer

• WHO: Coronavirus disease (COVID-19) pandemic