Rehabilitering

Rehabilitering

Blommande körsbärsträd på Frescati, foto: Stockholms universitet

Stöd till dig som chef för att kunna uppfylla ditt rehabiliteringsansvar.

Sidan innehåller bl.a. information om rehabilitering, ansvarsfördelning, Stockholms universitets rehabiliteringsprocess och verktygslåda för chefer.

Rehabiliteringsarbete vid Stockholms universitet

Information om rehabilitering vid Stockholms universitet och information om hur dokumentationen vid rehabilitering går till. 

Ansvarsfördelning

Det är många aktörer som deltar i en rehabiliteringsprocess. Var och en har sin roll och sitt ansvar. Information om hur ansvarsfördelningen ser ut. 

Rehabiliteringsprocessen vid Stockholms universitet

Vad händer när en medarbetare blir sjuk? Information om dina skyldigheter som chef vid en rehabiliteringsprocess.

Verktygslåda för chefer

Verktygslådan innehåller alla dokument, mallar, guider m.m som du som chef kan behöva till rehabiliteringsprocessen.

Digital utbildning om rehabilitering av anställda

Film med alla delar av rutinen för rehabilitering av anställda: rutin för dokumentation i rehabilitering, ansvarsfördelning, rehabiliteringsprocess samt verktygslåda för chefer.

 

Företagshälsovård

Feelgood företagshälsovård AB

är vår företagshälsovård sedan 2015-08-01.