Nedan hittar du en lista över innehållet på sidan, klicka på länkarna för att läsa mer.

Avsluta rehabilitering

Avslutssamtal

Övergångsperiod

Verktygslåda – avsluta rehabilitering

 

Avsluta rehabilitering

När medarbetaren har uppnått sin arbetsförmåga och inte längre är sjukskriven, ska den arbetslivsinriktade rehabiliteringen formellt avslutas.

De vanligaste skälen till att avsluta den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är att:

  • medarbetaren är åter i sitt ordinarie arbete eller annat arbete inom Stockholms universitet
  • medarbetaren har fått sjukersättning på hel- eller deltid
  • vi som arbetsgivare har fullgjort vårt rehabiliteringsansvar.

Avslutssamtal

Bjud medarbetaren till ett samtal där ni formellt avslutar den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Om flera aktörer har medverkat i en längre rehabilitering, kan det vara lämpligt att de också bjuds till mötet.

Syftet med det här mötet är att sammanfatta den arbetslivsinriktade rehabiliteringen samt lyfta det stöd som medarbetaren eventuellt behöver under en övergångsperiod. Både du och medarbetaren skriver under att nu är den arbetslivsinriktade rehabiliteringen avslutad. Använd mallen för Avslutssamtal.

Övergångsperiod

Det är viktigt att du som chef är uppmärksam på medarbetarens mående och arbetsprestation under en begränsad period framöver, även när medarbetaren är åter i arbete på heltid. Boka gärna in korta avstämningar en gång i veckan där du som chef kan följa upp och skapa ett forum för dialog. Använd gärna guiden för Avstämningar.

Om ni under ert avslutssamtal har kommit överens om några stödåtgärder under en övergångsperiod, följ gärna upp och uppdatera dessa vid behov.

Verktygslåda – avsluta rehabilitering

Avslutssamtal, mall (158 Kb)

Avstämningar, guide (158 Kb)