Vid Stockholms universitet arbetar vi enligt följande rehabiliteringsprocess, klicka på länkarna nedan för att läsa mer om de olika delarna i processen och vad du som chef behöver göra.

  1. Förebyggande arbete
  2. Sjuk, dag 1–7
  3. Sjuk, dag 8–14
  4. Sjuk, dag 15–90
  5. Sjuk, dag 91–180
  6. Sjuk, dag 181–365
  7. Sjuk, dag 366–ff
  8. Avslut

För att få ett översikt över hela rehabiliteringsprocessen vid Stockholms universitet, använd gärna rehabkarta för chefer:
Rehabkarta för chefer (bild) (196 Kb)
Rehabkarta för chefer (med länkar till enskilda processer och verktyg) (205 Kb)