Avslutssamtal, mall (158 Kb)

Avstämningar, guide (158 Kb)

Förebyggande rehabsamtal, guide (158 Kb)

Förebyggande rehabsamtal, mall (159 Kb)

Kontaktsamtal, guide (160 Kb)

Lathund för att ta fram rapport sjuktillfällen i Primula (285 Kb)

Minnesanteckningar, mall (161 Kb)

Kartläggning av arbetsuppgifter, deltidsarbete (bilaga 1 till Plan för återgång i arbete) (159 Kb)

Plan för återgång i arbete (167 Kb)

Rehabilitering – informationsblad för medarbetare (1370 Kb)

Rehabkalender – viktiga datum i rehabärendet (36 Kb)

Rehabkarta för chefer (bild) (196 Kb)

Rehabkarta för chefer (med länkar till enskilda processer och verktyg) (205 Kb)