Rehabilitering

Rehabilitering

Blommande körsbärsträd på Frescati, foto: Stockholms universitet

Här finns ett stöd till dig som chef för att kunna uppfylla ditt rehabiliteringsansvar.

Sidan innehåller bl.a. information om rehabilitering, ansvarsfördelning, Stockholms universitets rehabiliteringsprocess och verktygslåda för chefer.

Rehabiliteringsarbete vid Stockholms universitet

Här hittar du information om rehabilitering vid Stockholms universitet och information om hur dokumentationen vid rehabilitering går till. 

Ansvarsfördelning

Det är många aktörer som deltar i en rehabiliteringsprocess. Var och en har sin roll och sitt ansvar. Här hittar du information om hur ansvarsfördelningen ser ut. 

Rehabiliteringsprocessen vid Stockholms universitet

Vad händer när en medarbetare blir sjuk? Här hittar du information om dina skyldigheter som chef vid en rehabiliteringsprocess.

Verktygslåda för chefer

Här hittar du alla dokument, mallar, guider m.m som du som chef kan behöva till rehabiliteringsprocessen. Du hittar även en ordlista med rehabiliteringsbegrepp och en hänvisning till lagrum. 

Företagshälsovård

Feelgood företagshälsovård AB

är vår företagshälsovård sedan 2015-08-01.