Anställning

Anställning

Stockholms universitets personalbehov ska så långt som möjligt tillgodoses med tillsvidareanställda medarbetare. Genom framförhållning och långsiktig bemanningsplanering kan en institution förebygga en situation med anställda som under lång tid har olika tidsbegränsade anställningar. Behov av tidsbegränsade anställningar kommer dock alltid att finnas.

Huvudregeln är att alla anställningar gäller tills vidare. Anledningen till det är att anställningsskyddet vid tillsvidareanställning är större än vid tidsbegränsad anställning. I undantagsfall får dock anställningsavtal slutas för begränsad tid, men då behövs en tidsbegränsningsgrund med stöd av lag eller kollektivavtal. Tidsbegränsningsgrunden ska framgå av anställningsbeslutet. Om ingenting annat sägs i anställningsbeslutet eller kan visas på annat sätt, är en anställning alltid att betrakta som en tillsvidareanställning.

Tidsbegränsningsgrunder

Följande tidsbegränsningsgrunder medges vid anställning:

Kontakt

Personalavdelningen