Stockholms universitets certifiering hos Migrationsverket gäller för ansökan om arbetstillstånd för anställningar utanför EU. Det innebär att Stockholms universitet åtar sig att enbart lämna in ansökningar som är kompletta (inklusive fackligt yttrande) och Migrationsverket åtar sig att fatta beslut i ärenden inom fem (5) arbetsdagar.
 

Ansökan om arbetstillstånd hos Migrationsverket

Migrationsverket har en webbansökan och ansökan om arbetstillstånd ska göras av respektive avdelning/institution. Vår certifiering är knuten till vårt organisationsnummer och innebär att vi åtar oss att enbart lämna in kompletta ansökningar. 

Webbansökan innebär att arbetsgivaren/institutionen påbörjar ansökningsprocessen genom att skapa ett konto/ärende och fylla i ett anställningserbjudande samt bifoga de bilagor som krävs. För att skapa ett konto krävs en e-legitimation eller bank-id. Efter att anställningserbjudandet är klart, kan man välja att arbetstagaren slutför ansökan. Han/hon får då e-post från Migrationsverket med instruktioner.

Webbtjänsten gör det lättare att lämna in en komplett ansökan; den anpassar sig och frågar efter uppgifter utifrån den information som lämnas.

Det finns mer instruktioner på Migrationsverkets webbsida:
> När du ska anställa någon från ett land utanför EU.

Carina Nilsson, carina.nilsson@su.se, tfn 08-16 20 87, vid Personalavdelningen är ett centralt stöd samt universitetets kontaktperson till Migrationsverket.
 

Undantag från certifiering

Gästforskare är undantagna från kravet på arbetstillstånd enligt ett särskilt EG-direktiv och beviljas i stället uppehållstillstånd för forskningstiden. När det gäller uppehållstillstånd för gästforskare, krävs det ett mottagningsavtal som är undertecknat av både forskare och institutionen. Ansökan om uppehållstillstånd handläggs av institutionen.

De personer som enligt Migrationsverket betraktas som gästforskare är de som kommer till Sverige i syfte att bedriva forskning och där forskning är den övervägande delen, dvs. även postdoktorer.