Internationell rekrytering

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. HR-guiden
  7. Rekrytera och anställa
  8. Internationell rekrytering
  9. Stöd vid rekrytering av internationella medarbetare

Stöd vid rekrytering av internationella medarbetare

Personalavdelningen ger stöd till institutioner/motsvarande vid rekrytering av internationella medarbetare (och deras medföljande familj) i frågor som rör arbets- och uppehållstillstånd, det svenska pensionssystemet samt skatte- och socialförsäkringsfrågor.

Myndigheter

Försäkringskassan
www.forsakringskassan.se
Registrering – Ny i Sverige

Migrationsverket
www.migrationsverket.se
Arbeta, forska eller studera i Sverige

Pensionsmyndigheten
www.pensionsmyndigheten.se
Så fungerar pensionen

Statens tjänstepensionsverk, SPV
www.spv.se
Så fungerar tjänstepensionen

Skatteverket
www.skatteverket.se
Folkbokföring, personnummer

Externa organisationer

Euraxess
www.euraxess.se
EU-forskningsnätverk och
EU-platsbank för forskare

Stockholm Dual Career Network
www.sdcn.se