En doktorandstuderande kan få ett uppehållstillstånd som gäller för två år i taget förutsatt att alla villkor, till exempel försörjningen, är uppfyllda. Detta gäller inte bara en första ansökan om uppehållstillstånd utan innebär också att en doktorandstuderande som ansöker om förlängning har möjlighet att ansöka om och få ett tvåårigt uppehållstillstånd för studier.

Migrationsverkets gör en individuell prövning i varje enskild ärende. Det är viktigt är att sökande gör en viljeförklaring om att ansökan avser två år (eller längre), samt att man använder sig av Migrationsverkets checklista vid utfärdande av studieintyg för en första ansökan om tillstånd för doktorandstudier. Intyget är ett komplement till det formella antagningsbeslutet och bör bifogas tillsammans med ansökan om uppehållstillstånd, se bifogad länk.

Migrationsverket har tagit fram en checklista för lärosäten att använda när de ska utfärda studieintyg för förstagångsdoktorander som söker uppehållstillstånd. I checklistan har Migrationsverket listat den information som behövs vid handläggning av ett första tillstånd för doktorander. Migrationsverket uppmuntrar lärosätena att använda sig av checklistan vid utfärdande av dessa studieintyg med målet att få en snabbare handläggning av tillståndsärenden för förstagångsdoktorander.
Länk till: checklistan.

Exempelintyget bör bl.a. innehålla uppgift om att xxxxxx xxxxxx kommer att anställas och inledningsvis uppbära en lön på 25 000  SEK per månad. Anställningen är garanterad under hela studietiden under förutsättning att studierna framskrider som förväntat.
 

Permanent uppehållstillstånd för doktorander

Doktorander som har bott i Sverige med uppehållstillstånd för doktorandstudier i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren, kan får permanent uppehållstillstånd.