Internationell rekrytering

Stöd vid rekrytering av internationella medarbetare

Personalavdelningen ger stöd till institutioner/motsvarande vid rekrytering av internationella medarbetare (och deras medföljande familj) i frågor som rör arbets- och uppehållstillstånd, det svenska pensionssystemet samt skatte- och socialförsäkringsfrågor.

Myndigheter

Försäkringskassan
www.forsakringskassan.se
Registrering – Ny i Sverige

Migrationsverket
www.migrationsverket.se
Arbeta, forska eller studera i Sverige

Pensionsmyndigheten
www.pensionsmyndigheten.se
Så fungerar pensionen

Statens tjänstepensionsverk, SPV
www.spv.se
Så fungerar tjänstepensionen

Skatteverket
www.skatteverket.se
Folkbokföring, personnummer

Externa organisationer

Euraxess
www.euraxess.se
EU-forskningsnätverk och
EU-platsbank för forskare

Stockholm Dual Career Network
www.sdcn.se