You can find information for researchers in english here

Personalavdelningen ger stöd till institutioner/motsvarande vid rekrytering av internationella medarbetare (och deras medföljande familj) i frågor som rör arbets- och uppehållstillstånd, det svenska pensionssystemet samt skatte- och socialförsäkringsfrågor.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om det som du behöver hjälp med. 

Längst ner på sidan finns länkar till pdf:er på de avtal och liknande som informationen hänvisas till.

Arbets- och uppehållstillstånd

Vid internationell rekrytering är det viktigt att den nya medarbetaren har rätt tillstånd eller visum. Olika regler gäller för olika länder och det är också beroende på om medarbetaren är EU-medborgare eller inte. Här hittar du också guider och handläggningsrutiner för uppehållstillstånd.

Relocationtjänster

Skattelättnader för utländska experter

Användbara länkar till myndigheter

Folkbokföring, personnummer och samordningsnummer

ID-kort

SINK-skatt

Socialförsäkring

Bostäder

Försäkring för utländska besökare

Tips till internationella gäster

Handbok på engelska

Internationella skolor för medföljande barn

Relocationtjänster

Stockholms universitet har avtal med Alfa Quality Moving AB avseende relocationtjänster. Syftet är att universitetet ska kunna erbjuda ett professionellt mottagande av internationellt anställda.

Avtalet omfattar tjänster vid:

 • beslut om flytt till Sverige
 • inför ankomst till Sverige
 • ankomst och vistelse i Sverige
 • avresa från Sverige
 • utresa med URA.

Avtalet ger möjlighet att avropa hela paketlösningar, men även enskilda moment.

Alfa Quality Moving AB:s Relocationteam & prislista samt orderblankett för avrop finns som nedladdningsbara pdf:er längst ner på den här sidan. Fullständig prislista finns på respektive institution.

Kontaktperson på Personalavdelningen är Maria Morin, tfn 08-16 20 02.

Skattelättnader för utländska experter

Utländska experter, forskare och nyckelpersoner med specialistuppgifter kan om vissa förutsättningar uppfylls få skattelättnader under sin tidsbegränsade anställning i Sverige.

Det krävs ett beslut av Forskarskattenämnden i det enskilda ärendet innan bestämmelserna kan tillämpas.

25 % av lönen undantas från beskattning och från skyldighet att betala sociala avgifter under högst tre år.

Ersättning för kostnader nedan undantas från beskattning:

 • för flytt till och från Sverige
 • för egna och familjemedlemmars resor mellan Sverige och hemlandet högst två gånger per år samt
 • för avgift för barns skolgång i grund- och gymnasieskola eller dylikt.
 • Det krävs specialistkompetens för att bestämmelserna ska kunna tillämpas. Arbetstagaren får inte vara svensk medborgare och inte heller stadigvarande ha vistats i Sverige under de senaste fem åren före ansökningsperioden. Vistelsen i Sverige får vara högst fem år.

Mer information om villkoren för skattelättnad samt vart ansökan ska skickas finns på Forskarskattenämndens webbplats.

Användbara länkar till myndigheter

Här finns användbara länkar för folkbokföring, ID-kort, SINK-skatt, socialförsäkring, bostäder och försäkringar till internationella gäster och medarbetare. 

Folkbokföring, personnummer och samordningsnummer

Personer som flyttar till Sverige och har för avsikt att bo här i ett år eller mer ska i de flesta fall folkbokföras. Man får då även ett personnummer. Om avsikten är att vistas i Sverige kortare tid än ett år blir man inte folkbokförd. Man får då istället ett samordningsnummer via Sink-skattebeslut. 

Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om folkbokföring när man flyttar till Sverige. 

ID-kort

ID-kort ansöker man om personligen på något av Skatteverkets servicekontor. För att ansöka om id-kort måste man vara folkbokförd i Sverige och kunna styrka sin identitet. 

Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om villkoren för att ansöka om ID-kort.

SINK-skatt

SINK-skatt (Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) kan betalas av utomlands bosatta som arbetar i Sverige men även av personer som vistas i Sverige högst sex månader. Se även personaladministrativa rutiner (pdf).

Socialförsäkring

Information om vad Försäkringskassan är och vilka ersättningar man kan ha rätt till när man har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. 

Läs mer om det på Försäkringskassans hemsida.

Bostäder

Stockholms universitet har ett antal möblerade lägenheter i olika områden i Stockholm. Dessa bostäder hyrs ut till internationella doktorander och forskare vid Stockholms universitet. För mer information kontakta Housing office och bostadsfördelning.

Försäkring för utländska besökare

Stockholms universitet har genom Kammarkollegiet tecknat försäkring för vissa personskador för:

 • utländska forskare
 • doktorander med utbildningsbidrag
 • föreläsare
 • kurs-, konferens- och seminariedeltagare
 • stipendiater
 • opponenter

Tips till internationella gäster

Här hittar du information, tips och råd till internationella gäster inklusive en lista till de internationella skolor som går att hitta i Stockholmsområdet.

Handbok på engelska

Handboken "Hej!" på engelska innehåller information till internationella gäster som behöver hjälp för att orientera sig själv i Stockholm och Sverige. Informationen sträcker sig allt ifrån att finna sig tillrätta i Sverige till att ansöka om forskningsmedel. Du kan ladda ner handboken via nedanstående länk.

Hej, handbook for international researchers (960 Kb)

Internationella skolor för medföljande barn

Här hittar du en lista över de internationella skolor som finns i Stockholmsregionen. Du kan ladda ner listan via nedanstående länk.

Internationella skolor för medföljande barn (122 Kb)