Dokumenten är gjorda som Word-filer. (Du måste "tvätta" textstycken, dvs. ta bort koderna i Word, innan du kopierar dem in i annonsmallen i ReachMee!)

Nya annonsmallar "doktorandplats" (sv. och eng.) sedan 2017-12-01.
Ändring i alla annonsmallar 2018-01-16: företrädare för Saco-S.
 

1. Doktorandplats (anställning/stipendium)

 • i ReachMee (180911) SV.
 • i ReachMee (180726) ENG.

2. Postdoktor alternativt forskare

 • i ReachMee (180726) SV.
 • i ReachMee (180726) ENG.

3. TA-anställning

 • i ReachMee (180726) SV.
 • i ReachMee (180726) ENG.
 • amanuens i ReachMee (180726) SV.

4. Läraranställning

 • adjungerad lärare i ReachMee (180726) SV.
  (Övriga läraranställningar sköts av lärarhandläggarna vid områdeskanslierna.)

 

Urvalsfrågepaket (150721)

 • doktorand generell (171201)
 • lärare generell
 • postdokt/forskare generell
 • T/A generell