Dokumenten är gjorda som Word-filer. (Du måste "tvätta" textstycken, dvs. ta bort koderna i Word, innan du kopierar textstycken in i annonsmallen i ReachMee!)

Nya annonsmallar "doktorandplats" (sv. och eng.) sedan 2017-12-01.
Ändring i alla annonsmallar 2019-04-04: företrädare för Fackförbundet ST.
 

1. Doktorandplats (anställning/stipendium)

 • i ReachMee 9 (190404) SV.
 • i ReachMee 9 (190404) ENG.

2. Postdoktor alternativt forskare

 • i ReachMee 9 (190404) SV.
 • i ReachMee 9 (190404) ENG.

3. TA-anställning

 • i ReachMee 9 (190404) SV.
 • i ReachMee 9 (190404) ENG.
 • amanuens i ReachMee 9 (190404) SV.

4. Läraranställning

 • adjungerad lärare i ReachMee 9 (191120) SV.
 • universitetslektor (tidsbegränsad anställning) i ReachMee 9 (191120) SV.

  (Övriga läraranställningar sköts av lärarhandläggarna vid områdeskanslierna.)

 

Urvalsfrågepaket i ReachMee 9 (190208)

 • adjunkt generell
 • doktorand generell
 • lärare generell
 • postdokt/forskare generell
 • T/A generell