Trygghetsstiftelsen

Som statlig arbetsgivare kan Stockholms universitet vända sig till Trygghetsstiftelsens Rekryteringsservice i Stockholm innan annonsering. Servicen är kostnadsfri och ger inom två dagar besked om det finns några aktuella kandidater i Trygghetsstiftelsens databas som stämmer överens med kraven och önskemålen för anställningen.

Trygghetsstiftelsens verksamhet baseras på Trygghetsavtalet för statsanställda. Trygghetsstiftelsen ger vid omställningsarbete bl.a. stöd för att de övertaliga ska hitta nytt arbete.

Kontakta Trygghetsstiftelsens Rekryteringsservice: www.tsn.se/rekryteringsservice.

 

Personaluthyrning

Det finns ett statligt ramavtal tecknat inom området bemanningstjänster. Ramavtalet ”Bemanningstjänster” består av två yrkesområden: IT-tjänster och Kontorstjänster.

Ramavtalet kan nyttjas för att fylla såväl tillfälliga (upp till 500 timmar) som längre behov av inhyrd personal.

I yrkesområdet IT-tjänster ingår följande tjänster:

 • IT-tekniker
 • Helpdesk

I yrkesområdet Kontorstjänster ingår t.ex. följande tjänster:

 • administratör
 • assistent
 • ekonomiassistent
 • handläggare
 • löneadministratör
 • handläggare
 • personaladministratör
 • receptionist/telefonist
 • redovisningsekonom
 • registrator
 • vaktmästare

Läs mer om avtalet: www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/Ovriga-tjanster/bemanningstjanster/.

Vid inhyrning av arbetskraft finns normalt en förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL, kontakta Personalavdelningen för bistånd.