En strukturerad rekryteringsprocess med utgångspunkt i en välformulerad kravprofil, intervjumall och referensmall ökar vår möjlighet att rekrytera rätt personer till Stockholms universitet. Det leder till att vi ökar träffsäkerheten och objektiviteten i rekryteringen.

Nedan har du, som ska genomföra en rekrytering, mallar för att säkerställa rekryteringsprocessen.