Stockholms universitet strävar efter att rekrytera de skickligaste medarbetarna. Att rekrytera kvalificerade medarbetare till både kärn- och stödverksamhet är en av universitets viktigaste processer. Stockholms universitet ska uppfattas som en modern och attraktiv arbetsgivare samt att vår rekryteringsprocess ska vara tydlig och effektiv. Vi ska följa de lagar och regler som gäller samt arbeta enhetligt och strukturerat med vår rekryteringsprocess.

Syfte

  • Att ge dig ett strukturerat arbetssätt för vad du ska tänka på inför, under och efter en rekrytering.
  • Att öka din förmåga att anställa rätt medarbetare.
  • Att ge dig kunskap för att hantera lagar och regler i samband med att anställa i staten.

Innehåll

  • Att anställa i staten.
  • Stockholms universitets rekryteringsprocess.
  • Grunder i annonsutformning och intervjuteknik (praktiska övningar ingår).

Målgrupp
Rekryterande chefer, personalhandläggare och andra som arbetar med rekrytering av teknisk och administrativ personal.

Tid och plats
Torsdagen den 26 april 2018 kl. 09.00–12.00 i Personalavdelningens stora konferensrum, A 622.

Antal deltagare
Max 15 personer.

Medverkande
Medarbetare vid Personalavdelningen.

Kostnad
Kursen är avgiftsfri. Observera att din institution kommer att faktureras 500 kr om du uteblir utan att lämna återbud i förväg.

Anmälan
Anmälan görs via länken: anmälan.

Upplysningar
Anna Ohlsén, tfn 16 36 89, anna.ohlsen@su.se, eller
Lina Göransson, tfn 16 16 25, lina.goransson@su.se.