Stockholms universitet har upphandlat rekryteringstjänster. Upphandlingen avser ramavtal för rekrytering av medarbetare inom tjänstekategorierna ledande befattningar samt T/A personal. Det finns möjlighet att få hjälp med hel rekryteringsprocess (från kravprofil till anställningsbeslut) alternativt delar i processen, som t.ex. second opinion.

Den avtalade leverantören för ledande befattningar är:

  • Badenoch & Clark (f.d. Adecco)

Den avtalade leverantören för T/A personal är:

  • Academic Work


Avtalstid
Avtalen gäller fr.o.m. 2015-01-01. Avtalstiden är två år. Avtalen är förlängda att gälla t.o.m. 2018-12-31.

Avrop
Institutioner/avdelningar har rätt att beställa enligt tjänstekategori ovan.

Inställelsetid
Max fem dagar till uppstartsmöte efter beställning.

Garanti
Sex månader från den dag då anställningen påbörjades för T/A och
12 månader för ledande befattningar.

Kontakt
Vid behov av konsulthjälp vid rekrytering ta kontakt med:

Kontaktperson vid Stockholms universitet: Anna Ohlsén, anna.ohlsen@su.se, Personalavdelningen.