Stockholms universitet har upphandlat rekryteringstjänster. Upphandlingen avser ramavtal för rekrytering av medarbetare inom tjänstekategorierna ledande befattningar samt T/A personal. Det finns möjlighet att få hjälp med hel rekryteringsprocess (från kravprofil till anställningsbeslut) alternativt delar i processen, som t.ex. second opinion.

Den avtalade leverantören för ledande befattningar är:

  • Experis.

Den avtalade leverantören för T/A personal är:

  • Studentwork Sweden AB.


Avtalstid

Avtalen gäller fr.o.m. 2019-01-01. Avtalstiden är två år.


Avrop

Institutioner/avdelningar har rätt att beställa enligt tjänstekategori ovan.


Inställelsetid

Max fem dagar till uppstartsmöte efter beställning.


Garanti

Sex månader från den dag då anställningen påbörjades för T/A och
12 månader för ledande befattningar.


Kontakt

Vid behov av konsulthjälp vid rekrytering ta kontakt med:

Kontaktperson vid Stockholms universitet: Anna Ohlsén, anna.ohlsen@su.se, Personalavdelningen.