Löneavgifter i % för olika åldersgrupper fr.o.m. 2018-01-01
A) Lön till anställda födda 1953–1987: 50,352 %
B) Lön till anställda födda 1988 och senare: 41,34 %
C) Lön till anställda födda 1938–1952: 17,4 %
D) Lön till anställda födda 1937 och tidigare: 7,19 %

Ombokning av lönekostnader kan med fördel göras i Primula.

Vid ombokning av lönekostnaden i Raindance används endast:

  • 1) Konto för den aktuella lönen = lönebeloppet
  • grp A) 2) Konto 45111 = 50,267 % av lönebeloppet
  • grp B) 2) Konto 45111 = 41,25 % av lönebeloppet
  • grp C) 2) Konto 45111 = 17,315 % av lönebeloppet
  • grp D) 2) Konto 45111 = 7,105 % av lönebeloppet
  • grp A+B+C 3) Konto 4921 = 0,085 % av lönebeloppet

Skriv på ombokningen: den anställdes födelsedatum (ååmmdd), namn och år, mån

Exempel: 570917 Karlsson 1801 (2018 januari)

Vid ombokning av klumpsumma total: Klumpsumman delad med 1,50352 = lönebeloppet (för grp A), därefter enligt samma regler som för resp. åldersgrupp.
 

För budgetering gäller nedanstående %-satser (som inkluderar semestertillägg) för månadslöneanställd personal med semesterrätt enl. Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.

A) Lön till anställda födda 1953–1978: 52,282 % (35 semesterdagar)
A) Lön till anställda födda 1979–1987: 52,061 % (31 semesterdagar)
B) Lön till anställda födda 1988: 42,947 % (31 semesterdagar)
B) Lön till anställda födda 1989 och senare: 42,791 % (28 semesterdagar)
C) Lön till anställda födda 1938–1952: 18,907 %
D) Lön till anställda födda 1937 och tidigare: 8,566 %