Kontaktperson: Ellen Sharma

Löneavgifter i % för olika åldersgrupper fr.o.m. 2019-01-01
A) Lön till anställda födda 1954–1987: 51,852 %
B) Lön till anställda födda 1988 och senare: 41,169 %
C) Lön till anställda födda 1938–1953: 17,47 %
D) Lön till anställda födda 1937 och tidigare: 6,96 %

Ombokning av lönekostnader kan med fördel göras i Primula.

Vid ombokning av lönekostnaden i Raindance används endast:

  • 1) Konto för den aktuella lönen = lönebeloppet
  • grp A) 2) Konto 45111 = 51,767 % av lönebeloppet
  • grp B) 2) Konto 45111 = 41,084 % av lönebeloppet
  • grp C) 2) Konto 45111 = 17,385 % av lönebeloppet
  • grp D) 2) Konto 45111 = 6,875 % av lönebeloppet
  • grp A+B+C 3) Konto 4921 = 0,085 % av lönebeloppet

Skriv på ombokningen: den anställdes födelsedatum (ååmmdd), namn och år, mån

Exempel: 570917 Karlsson 1901 (2019 januari)

Vid ombokning av klumpsumma total: Klumpsumman delad med 1,51852 = lönebeloppet (för grp A), därefter enligt samma regler som för resp. åldersgrupp.
 

För budgetering gäller nedanstående %-satser (som inkluderar semestertillägg) för månadslöneanställd personal med semesterrätt enl. Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.

A) Lön till anställda födda 1954–1979: 53,119 % (35 semesterdagar)
A) Lön till anställda födda 1980–1987: 52,976 % (31 semesterdagar)
B) Lön till anställda födda 1988–1989: 42,292 % (31 semesterdagar)
B) Lön till anställda födda 1990 och senare: 42,185 % (28 semesterdagar)
C) Lön till anställda födda 1938–1953: 18,978 %
D) Lön till anställda födda 1937 och tidigare: 8,333 %