Löneunderlag översänds löpande och ska vara Lönesektionen tillhanda senast enligt nedan under 2019.

Lönesektionen senast den Registrering/attest på webb senast den Utbetalningsdag
7 januari 14 januari 25 januari
6 februari 12 februari 25 februari
6 mars 12 mars 25 mars
4 april 10 april 25 april
6 maj 13 maj 24 maj
5 juni 11 juni 25 juni
5 juli 12 juli 25 juli
6 augusti 13 augusti 26 augusti
6 september 12 september 25 september
7 oktober 14 oktober 25 oktober
6 november 12 november 25 november
4 december 10 december 23 december

 

För sent inkommet löneunderlag kommer att resultera i att utbetalningen sker först vid nästkommande löneutbetalningstillfälle.

Löneunderlag som avser tid före innevarande rapporteringsperiod medför merarbete för Lönesektionen och orsakar eftersläpning i bl.a. uppföljning av lönekostnader.