För sent inkommet löneunderlag kommer att resultera i att utbetalningen sker först vid nästkommande löneutbetalningstillfälle.

Löneunderlag som avser tid före innevarande rapporteringsperiod medför merarbete för Lönesektionen och orsakar eftersläpning i bl.a. uppföljning av lönekostnader.
 

Löneunderlagsdatum

Löneunderlag översänds löpande och ska vara Lönesektionen tillhanda senast enligt nedan under 2021.

Lönesektionen senast den Registrering/attest på webb senast den Utbetalningsdag
7 januari 13 januari 25 januari
5 februari 11 februari 25 februari
5 mars 11 mars 25 mars
6 april 13 april 26 april
5 maj 12 maj 25 maj
7 juni 14 juni 24 juni
5 juli 13 juli 26 juli
5 augusti 13 augusti 25 augusti
6 september 13 september 24 september
5 oktober 13 oktober 25 oktober
5 november 12 november 25 november
6 december 13 december 23 december