Kompetensutveckling

Vi erbjuder flera utbildningar för dig som arbetar med personalfrågor.


Nätverk

En gång per termin anordnar Personalavdelningen kontaktpersonträff för handläggare. Syfte är att informera om aktuella frågor inom HR och lön. Det är även ett bra tillfälle för nätverkande.
 

Anvisningar

 

Nyheter