BESTA-statistiken ska ge kunskap om vilka arbetsuppgifter som finns i staten och hur lönerna för dessa arbetsuppgifter ser ut. Vid Stockholms universitet används BESTA bl.a. som indelningsgrund i lönestatistiken i IVS och i samband med analyser av löneskillnader mellan kvinnor och män enligt diskrimineringslagen.

Vid klassificering utgå från huvudsakliga arbetsuppgifter, se Arbetsgivarverkets BESTA-webb, SU-lathund – undervisnings- och forskningspersonal.


Arbetgivarverkets Besta-webb

Allt underlag från den nya BESTA-webben kan skrivas ut, om du föredrar att ha materialet i pappersform. Använd utskriftfunktionen i övre högra hörnet.