Individuell lön för doktorander från och med den 1 oktober 2018
(3 kap. 1 § Villkorsavtal-SU)

Villkor Inplacering (heltid)
Ingångslön 26 500 kr
Då 50 procent av fordringarna för
doktorsexamen har uppnåtts

28 400 kr

Då 80 procent för fordringarna för
doktorsexamen har uppnåtts
29 300 kr


 

 Individuell lön för doktorander från och med den 1 oktober 2019
(3 kap. 1 § Villkorsavtal-SU)

Villkor Inplacering (heltid)
Ingångslön 26 500 kr
Då 50 procent av fordringarna för
doktorsexamen har uppnåtts

28 400 kr

Då 80 procent för fordringarna för
doktorsexamen har uppnåtts
29 900 kr