Den partsgemensamma lönestatistiken inom det statliga avtalsområdet baserar sig på klassificeringssystemet BESTA, befattningsgruppering för statistik i staten. BESTA-statistiken ska ge kunskap om vilka arbetsuppgifter som finns i staten och hur lönerna för dessa arbetsuppgifter ser ut. Vid Stockholms universitet används BESTA bl.a. som indelningsgrund i lönestatistiken i IVS och i samband med analyser av löneskillnader mellan kvinnor och män enligt diskrimineringslagen.
 

Innehåll

Genomgång av BESTA-systemets syfte och tillämpning. Praktiska klassificeringsövningar.
 

Syfte

Att ge kursdeltagarna förståelse och kunskap för att kunna genomföra klassificering i BESTA-systemet.
 

Målgrupp

Anställda vid institution eller motsvarande och som ansvarar för BESTA-klassificering.


Tid och plats

Onsdagen den 4 september 2019 kl. 13.00–17.00 i Personalavdelningens konferensrum, A 622, i Södra huset, Frescati.


Antal deltagare

Max 15 personer.


Medverkande

Medarbetare vid Personalavdelningen.


Kostnad

Kursen är avgiftsfri, fika ingår. Observera att din institution kommer att faktureras
500 kr om du uteblir utan att lämna återbud i förväg.


Anmälan

Anmälan görs via länken: anmälan.


För mer information

Anders Emlund, tfn 08-16 20 32, anders.emlund@su.se, och
Cathrine Nygren, tfn 08-16 20 88, cathrine.nygren@su.se.