Beskrivning

Genomgång av BESTA-systemets syfte och tillämpning.Praktiska klassificeringsövningar.
 

Syfte

Att ge kursdeltagarna förståelse och kunskap för att kunna genomföra klassificering i BESTA-systemet.
 

Målgrupp

Anställda vid institution eller motsvarande och som ansvarar för BESTA-klassificering.


Tid och plats

Den 15 april 2021 kl. 13.00–15.30 via Zoom. Information med länk till utbildningen skickas till deltagarna.


Antal deltagare

Max 8 personer.


Medverkande

Medarbetare vid Personalavdelningen.


Anmälan

Anmälan görs via länken: anmälan.


För mer information

Anders Emlund, tfn 08-16 20 32, anders.emlund@su.se, och
Cathrine Nygren, tfn 08-16 20 88, cathrine.nygren@su.se.