En organisation genomgår ständigt förändringar. Orsakerna kan vara omprioriteringar av verksamheten, nytillkomna arbetsuppgifter, institutionssammanslagningar, etc. När en förändring ska genomföras bör skälen för detta vara tydliga och medarbetarna bör tidigt involveras i förändringsarbetet. Framgångsrika organisationsförändringar präglas av kommunikation och delaktighet. Innan en arbetsgivare beslutar om en förändring av verksamheten finns det ett antal steg som måste följas.

Nedan beskrivs övergripande de viktigaste stegen i förändringsarbete.

  • Utred och utveckla olika förslag.
  • Kommunicera och motivera förslaget.
  • Riskbedömning av förslaget – arbetsmiljökonsekvenser.
  • MBL-förhandling och beslut.
  • Genomför och följ upp.

Du är välkommen att kontakta din rådgivare på Personalavdelningen.
 

Steg i förändringsarbete