Organisations-förändring

Organisationsförändring

En organisation genomgår ständigt förändringar. Orsakerna kan vara omprioriteringar av verksamheten, nytillkomna arbetsuppgifter, institutionssammanslagningar, etc. När en förändring ska genomföras bör skälen för detta vara tydliga och medarbetarna bör tidigt involveras i förändringsarbetet. Framgångsrika organisationsförändringar präglas av kommunikation och delaktighet. Innan en arbetsgivare beslutar om en förändring av verksamheten finns det ett antal steg som måste följas.

Nedan beskrivs övergripande de viktigaste stegen i förändringsarbete.

  • Utred och utveckla olika förslag.
  • Kommunicera och motivera förslaget.
  • Riskbedömning av förslaget – arbetsmiljökonsekvenser.
  • MBL-förhandling och beslut.
  • Genomför och följ upp.

Du är välkommen att kontakta din rådgivare på Personalavdelningen.