Under anställningen

Leda och utveckla

Du som chef och arbetsgivare har ett ansvar för att trygga kompetensförsörjningen, dvs. att vi som myndighet kan attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.

Du är välkommen att kontakta din rådgivare på Personalavdelningen.

Årscykel för lönesättning

Dialog chef–medarbetare

Den återkommande dialogen kan ses som en process som börjar med utvecklingssamtal.