ISB

Studentundersökning visar positiva resultat

Studentundersökningen International Student Barometer (ISB) ger lärosäten världen över återkoppling på hur internationella studenter upplever sin studietid. Stockholms universitet har deltagit fem gånger, och senaste undersökningen visar att utvecklingsarbete ger positiva resultat.

Internationell studentbarometer ISB

International Student Barometer, ISB, är en av de största undersökningarna i sitt slag. Undersökningen syftar på att ge bättre kunskap om internationella studenters erfarenhet av att studera vid Stockholms universitet.