Oftast ingår en frågestund med möjlighet till dialog mellan forskaren och åhörarna.

Öppna föreläsningar är gratis, öppna för alla och ingen föranmälan krävs.

Universitetets centralt arrangerade öppna föreläsningar sker ibland i samarbete med andra aktörer.

Uppmuntra gärna era målgrupper att komma till de olika öppna föreläsningarna via era webbar och andra kanaler!

Under vinjetten Vetenskap för vetgiriga samarbetar Stockholms universitet med Stockholms stadsbibliotek. Tillsammans erbjuder vi öppna föreläsningar i aktuella ämnen där publiken även kan ställa frågor och samtala med forskarna. 2017 erbjuder vi program bland annat på Stadsbiblioteket, Sveavägen och på Farsta bibliotek.

Vi har även ett nära samarbete med Kungliga Operan och Tensta konsthall.

För öppna föreläsningar från Stockholms universitet se www.su.se/oppnaforelasningar.