Saco studentmässa är ett årligt arrangemang av Saco som vänder sig till elever som går sista året på gymnasiet, men även andra besökare är välkomna. Studenter och studievägledare är på plats och svarar på frågor och delar ut infomaterial.

Samtliga institutioner bjuds in

Stockholms universitet deltar med en monter i Stockholmsmässans lokaler i Älvsjö. Universitetets samtliga institutioner bjuds in att vara med och bemanna montern. Det finns även möjlighet att hålla seminarium om ett ämne eller en speciell utbildning.

Förutom högskolor från Sverige och utlandet deltar bland annat myndigheter, kommuner, landsting och olika företag.

Studentavdelningen har samordningsansvar för universitetets deltagande och brukar skicka ut information och inbjudan i augusti varje år.

Aktuell information hittar du under Om oss\Evenemang\Saco studentmässa.

Mer information hittar du på Saco Studentmässas webbsida.