Sektionen för kommunikation tillhandahåller universitetsgemensamma verktyg och hjälpmedel för ditt presentationsmaterial såsom mallar och presentationer, roll-ups, trycksaker och filmer. Mer information finns i manualen för visuell identitet. Material finns i SU-butiken.
Manual visuell identitet

Konferensservice erbjuder professionell hjälp med planering och utförande av forskningskonferenser och andra arrangemang, stora som små. Konferensservice hjälper dig också boka lokaler i Aula Magna och andra möteslokaler på universitetsområdet.
Konferensservice

I SU-butiken kan du köpa universitetets profilprodukter, antingen via webben eller direkt i butiken i Frescati.
SU-butiken