Identitet & profil

Foto på profilprodukter. Foto: Eva Dalin

Profilprodukter och profilerande material

Bland våra profilprodukter finns bland annat t-shirts, pikétröjor, hoodtröjor, kontorsmaterial och olika typer av profilerade gåvor.

bild på verktyg för visuell identitet

Verktyg för visuell identitet

I Verktyg för visuell identitet finns: en mediabank med bilder, mallar, m.m, ett produktionsverktyg, där du kan ta fram enkla grafiska enheter samt ett e-postverktyg för e-postutskick. Alla medarbetare på Stockholms universitet har tillgång till verktyget via sitt universitetskonto.

Kontakt

Kommunikationsnätverket
kommunikationsnatverket@su.se

Press och redaktion
Tfn: 08-16 40 90
press@su.se
redaktion@su.se

Rekryterings- och imagekommunikation
konceptet@su.se

Visuell identitet
visuellidentitet@su.se

Webbpublicering
serviceportalen.su.se
suwebb@su.se (publicering & prioritering Startsidor)

Sektionen för kommunikation
Presentationssidor

Kontaktpersoner vid institutioner/centrum och förvaltning
Kontaktpersoner för kommunikation vid Stockholms universitet