All beställning av profilprodukter i befintligt sortiment görs via SU-butiken. Upphandlad leverantör är Master Design.

SU butiken

Arrheniuslaboratoriet hus A, plan 2
Tel: 08-16 24 25
Webshop: butiken.su.se
Tel: 08-16 24 25

Kontaktperson universitetet: Stefan Trygg
stefan.trygg@butiken.su.se

Ta fram egna profilprodukter?

Ni som institution kan ta även fram egna profilprodukter. För att underlätta urvalet och försäkra oss om att de nya produkter vi beställer når upp till våra miljökrav har vår leverantör tagit fram en katalog med produkter som motsvarar våra krav. Hållbarhetskatalogen hittar du här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid framtagande av nya produkter ska riktlinjerna för profilprodukter följas i samråd med SU-butiken och Visuell Identitet. Kontakta vår upphandlade leverantör Master Design ifall du är intresserad av att ta in en offert.

Formulär för offertförfrågan.