ISB

Studentundersökning visar positiva resultat

Studentundersökningen International Student Barometer (ISB) ger lärosäten världen över återkoppling på hur internationella studenter upplever sin studietid. Stockholms universitet har deltagit fem gånger, och senaste undersökningen visar att utvecklingsarbete ger positiva resultat.

Undersökning med internationella studenter

Studentundersökningen International Student Barometer (ISB) är en av de största i sitt slag och syftar till att ge bättre kunskap om internationella studenters erfarenhet av att studera vid Stockholms universitet.

Studentundersökning ger universitetet värdefull återkoppling

Bäst i Europa på välkomnande och engelskanivå bland lärare, bra studieutbud och fina studiemiljöer, väl fungerande IT-stöd och transporter. Anknytning till arbetsmarknad, återkoppling på betyg och koppling mellan forskning och utbildning är områden som behöver utvecklas. Det visar resultaten från den senaste studentundersökningen International Student Barometer 2015 som genomfördes vid Stockholms universitet i höstas.

International Student Barometer 2015

International Student Barometer (ISB) är en av de största undersökningarna i sitt slag och syftar till att ge bättre kunskap om internationella studenters erfarenhet av att studera vid Stockholms universitet.

Internationell studentbarometer ISB

International Student Barometer, ISB, är en av de största undersökningarna i sitt slag. Undersökningen syftar på att ge bättre kunskap om internationella studenters erfarenhet av att studera vid Stockholms universitet.

Ny internationell studentundersökning visar styrkor och svagheter

Resultaten från International Student Barometer (ISB) som görs bland internationella studenter har nyligen presenterats. Nu återstår arbetet med att sprida den kunskap som undersökningen ger till hela universitetet.