Informationsmaterial

Informationsmaterial

Vår identitet, information om oss, fakta, attityder och känslor kan spridas genom trycksaker, via webben eller med filmer och profilprodukter. För olika tillfällen finns det olika behov. Vilka behov har du och vad intresserar dina kontakter mest?

Kontakt

Kommunikationsnätverket
kommunikationsnatverket@su.se

Press och redaktion
Tfn: 08-16 40 90
press@su.se
redaktion@su.se

Rekryterings- och imagekommunikation
konceptet@su.se

Visuell identitet
visuellidentitet@su.se

Webbpublicering
serviceportalen.su.se
suwebb@su.se (publicering & prioritering Startsidor)

Sektionen för kommunikation
Presentationssidor

Kontaktpersoner vid institutioner/centrum och förvaltning
Kontaktpersoner för kommunikation vid Stockholms universitet