Annonser till informationsskärmar gör du i Photoshopmallar som du hittar i mediabanken, su.se/visuellidentitet/verktyg. I manualen för visuell identitet finns lista och bilder på de olika mallar som finns att tillgå, samt en lathund till din hjälp där du ser exakt hur du gör i respektive mall.

  • Du skickar din färdiga annons till helpdesk@it.su.se som lägger upp i systemen för informationsskärmarna.
  • Skicka en kopia till visuellidentitet@su.se samt gärna även till redaktion@su.se för att säkerställa att händelsen lyfts på webb och andra relevanta kanaler.

För att annonsera i Studenthuset skickar du en kort text och ev. bild till infocenter@su.se, så lägger de in detta i specifika mallar.

Informationsskärmarna finns här:

- Aula Magna
- Arrheniuslaboratoriet
- Frescati, hus A (2 st)
- Geovetenskapens hus (2 st)
- Studenthuset
- Universitetsbiblioteket, hus D