Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • 2018 års pedagogiska ambassadörer utsedda 2018-02-16 Pedagogiska ambassadörer är speciellt utvalda universitetslärare med uppdraget att driva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid sin egen institution. Åtta nya utvecklingsprojekt har startat för att stimulera till utveckling av undervisning och lärande. Projekten kommer bl.a. att arbeta med att motverka plagiering, utveckla nya undervisningsformer och kollegial återkoppling.
 • Rättvist och effektivt med digitala tentor 2018-02-16 Effektivare, billigare, rättssäkrare och bättre för studenterna. Så sammanfattar Janne Flyghed övergången till digital tentamen.
 • Stor utökning av möjlighet till digital tentamen 2018-02-16 Nu finns möjlighet till digital tentamen i alla skrivsalar på Stockholms universitet. Tentamenstjänsten stödjer olika typer av tentamen och kan spara mycket tid för lärare och kursadministratörer.
 • Christina Garsten new principal at SCAS 2018-02-15 Christina Garsten, Chair of the Executive Board of Score, researcher at Score and Professor of Social Anthropology at Stockholm University has been appointed new principal at SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study).
 • Christina Garsten ny föreståndare på SCAS 2018-02-15 Christina Garsten, ordförande för Scores styrelse, forskare vid Score samt professor i Socialantroplogi vid Stockholms universitet har utsetts till ny föreståndare för SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study) i Uppsala.
 • Wallenbergforskare tackade för stöd 2018-02-15 Förra året slog Stockholms universitet rekord i antal utnämnda Wallenberg Academy Fellows. För att tacka för stödet i ansökningsprocessen överraskade forskarna forskningssekreteraren som hjälpt dem.
 • Lärarutbildningens nyhetsbrev - det senaste brevet 2018-02-15 För att alla som är intresserade av lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning ska kunna hålla sig uppdaterade, ger Stockholms universitet ut Lärarutbildningens nyhetsbrev.
 • Doktorsexamen leder till god ställning på arbetsmarknaden 2018-02-15 Drygt 80 procent av de personer som tog sin doktorsexamen 1998-2012 var förankrade på arbetsmarknaden efter tre år. Etableringen var högst inom teknik och lägst inom humaniora och konst.
 • Ny modell för VFU vid Stockholms universitet 2018-02-15 Krönika av prorektor Clas Hättetrand.
 • Vägledarinfo från Studentavdelningen 2018-02-15 Välkommen till Vägledarinfo – nyhetsbrevet för dig som jobbar med studentadministration vid Stockholms universitet. Med detta månatliga brev vill vi informera om Studentavdelningens aktiviteter m.m. till institutionerna så att ni är uppdaterade om allt från ändrade öppettider till aktuella seminarier och alltid har korrekt information.
 • Ansök om stöd till fakultetsöverskridande utbildning 2018-02-15 Områdesnämnden för humanvetenskap stödjer fakultetsöverskridande utbildning – sista ansökningsdag är den 1 mars.
 • Ge blod i Frescati 2018-02-14 Onsdag 21 februari kommer blodbussen till Frescati. Klockan 8:30–18:00 går det att lämna blod på vändplanen vid Södra huset, Universitetsvägen 10.
 • Utlysning av medel för strategiska satsningar 2018-02-14 Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för bidrag till strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning. Sista ansökningsdag är den 14 mars.
 • Anmälan till prefektmöte 2018-02-13 Rektors prefektmöten för vårterminen 2018 äger rum den 5 mars, 12 mars och 15 mars.
 • Temafika - Sammanhållen kommunikation till nationell och internationell student 2018-02-13 Välkommen till ett temafika där vi går igenom Stockholms universitets kommunikationskoncept som riktar sig mot nationell och internationell student.
 • Lunch för Kommunikationsnätverket 2018-02-13 Från 11.15 och en timme framåt är alla som arbetar med kommunikation på SU välkomna att äta lunch tillsammans.
 • Lärarkonferensen om undervisning i föränderlig värld 2018-02-13 Den 8 februari träffades över 300 universitetslärare vid universitetets lärarkonferens för att lära sig mer om undervisning och lärande i en föränderlig värld. Bland de frågor som lyftes var digitala verktyg i undervisningen, internationalisering, mångfald och inkluderande undervisning.
 • Temafika Kommunikationsnätverket - #Faktatillit 2018-02-13 Välkommen till ett temafika då Elsa Helin från Sektionen för kommunikation berättar om satsningen #faktatillit. Hör om hur du som kommunikatör kan jobba med och använda dig av hashtag faktatillit.
 • Nätfiskeförsök ”Kontrollera Din E-post” från Outlook Web App 2018-02-13 Ett nytt nätfiskeförsök cirkulerar just nu. E-postmeddelandet utger sig från att komma från Outlook Web App och innehåller länkar som du absolut inte ska klicka på.
 • Lär dig söka, värdera och referera vetenskapligt – källkoll för skrivande studenter 2018-02-13 Kom till biblioteket och lär dig hur du hittar vetenskaplig information och blir bättre på källkritik och referatteknik till din uppsats eller rapport. Efter föreläsningen, som tar 45 minuter, finns möjlighet till frågor och individuell handledning om informationssökning och akademiskt skrivande.
 • Utbildning i BESTA-klassificering 2018-02-13 Den partsgemensamma lönestatistiken inom det statliga avtalsområdet baserar sig på klassificeringssystemet BESTA, befattningsgruppering för statistik i staten.
 • ULV, VAL och Snabbspåret deltog på Bazaren 2018-02-12 Flera av de kompletterande lärarutbildningarna vid Stockholms universitet deltog vid årets utbildningsmässa Bazaren.
 • Bluffmail - phishing - nätfiske - skräppost 2018-02-09 Bedrägeriförsök på nätet blir allt vanligare och mer och mer sofistikerade. Var misstänksam mot e-postmeddelanden från personer du inte känner och var försiktig med att klicka på länkar och bifogade filer.
 • SPV:s informationsträffar 2018 – lär dig mer om din pension 2018-02-09 Myndighetsgemensam pensionsinformation för dig som har några år kvar till pensionen, men inte är på väg att ansöka om pension riktigt än.
 • Elina Druker ny professor i litterarurvetenskap 2018-02-09 Institutionen för kultur och estetik gratulerar Elina Druker som har utsetts till professor i litteraturvetenskap, med inriktning på barn- och ungdomslitteratur.
 • Fler forskare behöver engagera sig i Open Science 2018-02-08 Delad data gör att fler kan använda datan – men också upptäcka fel. Det gynnar alla och förändrar dynamiken i forskningen. Men fler forskare behöver engagera sig för att ändra normerna i forskarevärlden, säger Lars Arvestad, lektor vid Matematiska institutionen.
 • Nytt nummer av IT-avdelningens nyhetsbrev 2018-02-08 Nu kan du läsa årets första nyhetsbrev från IT-avdelningen. Är du inte redan prenumerant kan du bara anmäla dig genom att ange ditt namn och e-postadress så missar du ingen viktig information.
 • Utbildning PlanEdit (forts.) 2018-02-08 Detta är ett fortsättningstillfälle för dig som deltagit i PlanEdits grundutbildning
 • Utbildning PlanEdit (grund) 2018-02-08 För att få behörighet till PlanEdit måste du delta vid ett utbildningstillfälle.
 • Minska mängden skräppost genom träning 2018-02-08 Att få skräppost är irriterande för alla. Vårt skräppostfilter minskar mängden skräppost, och ju fler användare som hjälper till att ”träna” filtret desto effektivare blir det.
 • Utbildning i PlanEdit (grund) 2018-02-08 För att få behörighet till Planedit måste du delta i ett utbildningstillfälle
 • Utbildning i PlanEdit (forts.) 2018-02-08 Detta är ett fortsättningstillfälle för dig som deltagit i PlanEdits grundutbildning
 • Vill du arbeta som provledare på högskoleprovet 14 april? 2018-02-07 Vårens högskoleprov skrivs lördagen den 14 april. Vi behöver fler noggranna och ansvarstagande provledare inför kommande provtillfällen och söker dig som är anställd vid Stockholms universitet.
 • Rekryteringsutbildning 2018-02-06
 • Ladokutbildningar för personal 2018-02-06 Utbildning i Ladok är obligatorisk för den som ska lägga in uppgifter i Ladok. Gäller dock ej lärare och examinator. Vecka 44 2017 gick vi över till ett helt nytt Ladok och ger fortsättningsvis tvådagarskursen "Ladok grundutbildning", tidigare kallad "Ladok komplett". Vi ger även de separata kurserna, "Ladok forskaradministration" samt "Ladok Utbytesstudier".
 • Samernas nationaldag 6/2 2018-02-06 Samiska är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk, och det har minst lika gamla rötter på svensk mark som svenskan. Samiska är ett finsk-ugriskt språk, men samiska och finska är inte begripliga sinsemellan. De samiska dialekterna är också mycket olika; särskilt skiljer sig sydsamiskan från nordsamiska och lulesamiska.
 • Semikolonets dag 6/2 2018-02-06 Semikolonet lever gott i svenska språket; allt annat är lösa rykten. En av de hetaste skrivregelfrågorna genom alla tider är hur man använder semikolon.
 • Allt fler får sin utländska utbildning erkänd i Sverige 2018-02-05 Under 2017 ansökte nära 25 000 personer om att få sin utländska utbildning bedömd av Universitets- och högskolerådet (UHR), vilket är en ökning med 5,9 procent jämfört med 2016. Av dessa ledde 19 000 till ett positivt utlåtande, som ger människor möjlighet att gå vidare till arbete eller fortsatta studier.
 • Utlysningar inom samarbetet mellan Stockholms universitet och Tokyo universitet 2018-02-05
 • Utlysningar inom samarbetet mellan Stockholms universitet och Helsingfors universitet 2018-02-05
 • Forskning om åldrande först ut i samarbete Stockholm-Tokyo 2018-02-05 Vad kan forskningen bidra med till att hantera en allt mer åldrande befolkning? Frågan diskuterades vid en workshop i samband med att Tokyos universitet etablerar ett samarbete med Stockholms tre främsta lärosäten.
 • Studieinformation utomlands våren 2018 2018-02-05 Stockholms universitet kommer att delta i rekryteringsaktiviteter utomlands under våren 2018. Delegationen ska informera om universitetets studieutbud för internationella studenter genom olika aktiviteter.
 • Sårbarhet i Adobe Flash Player 2018-02-05 Klicka inte på länkar eller bifogade filer i e-post om du inte särskilt har verifierat vem avsändaren är och avinstallera om möjligt programvaran.
 • Samiska eller svenska i nomadskolorna? 2018-02-05 Språket i skolan är ett kraftfullt verktyg både för att skapa vem man är och vilka möjligheter man har i livet. Historikern Otso Kortekangas har undersökt hur samiska och andra nordiska språk användes i nomadskolor för samer under 1900-talets första hälft.
 • Ny kommunikationsingång på webben 2018-02-02 Nya su.se/kommunikation samlar allt du som medarbetare behöver veta om kommunikationsarbete vid Stockholms universitet.
 • Östersjöcentrum söker nya medarbetare 2018-02-02 Vid Stockholms universitets Östersjöcentrum arbetar en unik kombination av experter och kommunikatörer. Just nu söker vi en forskare för ekosystemanalys av musselodlingars förutsättningar i Östersjön.
 • Workshop: Powerful learning with open resources - How to develop Wikipedia assignments 2018-02-02 How to use Wikipedia as a tool for learning by exploring Wikipedia guidelines and cases from Swedish and international universities. What does it look like when students are assigned to use Wikipedia to collaborate with their peers, frame academic research to the public, and convey facts to a non-expert audience? In this workshop you will get to practice the fundamentals of developing Wikipedia assignments and discuss impact on mastering course content, building skills for students' academic and professional lives.
 • Utbildning för administratörer i SISU 2018-02-02 I utbildningsdatabasen SISU hanteras kursplaner och utbildningsplaner för utbildningsprogram på grund- respektive avancerad nivå. Dessutom finns stöd för att lägga in forskarkurser. Det är även i SISU det årliga utbildningsutbudet läggs in.
 • Föreläsningsserie inom Open Science 2018-02-01 Här kan du hitta inspelningar från bibliotekets tidigare öppna föreläsningar inom temat öppen vetenskap. Ta del av olika aktörers syn på utmaningar och möjligheter med öppen tillgång till forskning.
 • Nu startar nya Forum för transnationell migration 2018-02-01 Onsdagen den 21 februari hålls det första seminariet i Forum för transnationell migrations seminarieserie. Då gästas serien av professor Thomas Faist från Bielefeld University. Varmt välkomna!

Prenumerera på medarbetarnotiserna

En sammanställning av medarbetarnotiser skickas ut via mejl varje vecka. Vill du också få sammanställningen? Mejla Press & redaktion! 
E-post: redaktion@su.se