Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Utvecklas i rollen som lärare inom lärarutbildningen 2018-07-13 Hur är det att undervisa om att undervisa och att modellera undervisning? Ny behörighetsgivande högskolepedagogisk kurs för dig verksam inom någon del av universitetets lärarutbildning. Kursen hjälper dig att utforska och utvecklas i den komplexa rollen som lärare för lärare, att vara forskare i lärarutbildningar och att vara ”curriculum developer”. I kursen undersöker vi också lärarutbildarens identitet, värderingar och relation till samhället.
 • Workshop: Pedagogisk skicklighet: hur den beskrivs, styrks och bedöms 2018-07-13 Vad är egentligen pedagogisk skicklighet? Hur kan den specificeras i krav och beskrivningar? Hur kan den beläggas av sökande och hur bedöms den av sakkunniga? Under workshopen kommer du tillsammans med kollegor att få prova på att identifiera hur pedagogisk skicklighet styrks i ansökningar, diskutera bedömning i relation till ställda krav och formulera ett utlåtande om den sökandes pedagogiska skicklighet.
 • Workshop: Hjälp dina studenter knäcka ämneskoden 2018-07-13 Ta ett nytt grepp om din undervisning. Under den här workshopen får du utifrån modellen ”Decoding the disciplines” möjlighet att arbeta fram lärandeaktiviteter som hjälper dina studenter att få en verklig förståelse för ditt ämne. Kompetensutvecklande workshop för universitetslärare.
 • Workshop: Hjälp dina studenter ta makten över sitt tänkande 2018-07-13 Workshop om pedagogik för kritisk självreflektion i komplexa frågor. Hur hjälper du dina studenter att ta makten över sitt tänkande? Lär dig mer om hur du kan hjälpa dina studenter till en god fackkunskap och också att utveckla förmågor som behövs för att kunna navigera med sin fackkunskap på ett kritiskt, omdömesgillt och ansvarsfullt sätt i en föränderlig verklighet. Det inkluderar även sådant som analytisk förmåga, civilkurage och integritet.
 • Workshop: Använd designmönster i Athena för pedagogisk kursutveckling 2018-07-13 Lär dig använda Athena i dina kurser ur ett pedagogiskt perspektiv. Under workshopen får du arbeta med olika speciellt framtagna designmönster för kursutveckling i universitetets nya lärplattform Athena. Använt på "rätt sätt" blir Athena en god lärresurs för dina studenter.
 • Workshop: Använd designmönster i Athena för pedagogisk kursutveckling 2018-07-13 Lär dig använda Athena i dina kurser ur ett pedagogiskt perspektiv. Under workshopen får du arbeta med olika speciellt framtagna designmönster för kursutveckling i universitetets nya lärplattform Athena. Använt på "rätt sätt" blir Athena en god lärresurs för dina studenter.
 • 29 744 nya studenter erbjuds plats 2018-07-12 Närmare 30 000 sökande erbjuds utbildningsplats vid Stockholms universitet till höstterminen 2018. Juristprogrammet är den utbildning som har flest reserver.
 • Neutriner i isen pekar ut källa till kosmisk strålning 2018-07-12 En trolig källa för var den kosmiska strålningen som når jorden bildas är identifierad av ett internationellt forskarteam. Upptäckten gjordes med neutrinoteleskopet IceCube vid Sydpolen.
 • Ytterligare stöd till forskare vid Stockholms universitet att publicera sig i ren Open Access 2018-07-11 De pengar Stockholms universitet sparar på att inte längre ha avtal med förlaget Elsevier används för att publicera forskning i rena Open Access-tidskrifter.
 • Nya professorer vid Stockholms universitet 2018-07-11 De senaste månaderna har flera nya professorer anställts och befordrats vid Stockholms universitet.
 • Stöd för forskningsbaserad innovation 2018-07-10 Är du forskare eller lärare vid Stockholms universitet och har forskningresultat eller undervisningsmaterial som du tror skulle kunna omvandlas till nya produkter eller tjänster? Stockholm universitet hjälper dig att komma igång.
 • Så här fungerar avfallshanteringen vid universitetet 2018-07-10 Kom och lär dig mer om universitetets avfallshantering. Alla medarbetare är välkomna att delta.
 • Nytt utseende på webmail under sommaren 2018-07-10 Alla e-postanvändare flyttas till modernare e-postservrar under sommaren. Flytten ska inte medföra några driftstörningar, utan den skillnad du kommer märka är att webmailen kommer se annorlunda ut samt får ett bättre stöd för mobila enheter.
 • Friskvårdsersättning, Regler för 2018-07-06 Anställda har mot uppvisande av kvitto rätt till skattefri ersättning för friskvård med 1 500 kr per år.
 • Welcome Day for PhD Students 2018-07-06 The Humanities, Social Sciences and Law Faculties are organizing a welcome day for PhD students where various aspects of the PhD program will be discussed. This day is particularly for newly admitted PhD students, but all PhD students are welcome.
 • Öppet hus Athena 2018-07-05 Är du nyfiken på vår nya lärplattform Athena? Kom till öppet hus i Skära villan tisdagar kl 13.00-14.00!
 • Öppet hus Athena 2018-07-05 Är du nyfiken på vår nya lärplattform Athena? Kom till öppet hus i Skära villan tisdagar kl 13.00-14.00!
 • Öppet hus Athena 2018-07-05 Är du nyfiken på vår nya lärplattform Athena? Kom till öppet hus i Skära villan tisdagar kl 13.00-14.00!
 • Öppet hus Athena 2018-07-05 Är du nyfiken på vår nya lärplattform Athena? Kom till öppet hus i Skära villan tisdagar kl 13.00-14.00!
 • Öppet hus Athena 2018-07-05 Är du nyfiken på vår nya lärplattform Athena? Kom till öppet hus i Skära villan tisdagar kl 13.00-14.00!
 • Öppet hus Athena 2018-07-05 Är du nyfiken på vår nya lärplattform Athena? Kom till öppet hus i Skära villan tisdagar kl 13.00-14.00!
 • Öppet hus Athena 2018-07-05 Är du nyfiken på vår nya lärplattform Athena? Kom till öppet hus i Skära villan tisdagar kl 13.00-14.00!
 • Öppet hus Athena 2018-07-05 Är du nyfiken på vår nya lärplattform Athena? Kom till öppet hus i Skära villan tisdagar kl 13.00-14.00!
 • Öppet hus Athena 2018-07-05 Är du nyfiken på vår nya lärplattform Athena? Kom till öppet hus i Skära villan tisdagar kl 13.00-14.00!
 • Introduktion e-postverktyg 2018-07-04 E-postverktyget gör det möjligt att göra e-postutskick, som t. ex. nyhetsbrev, enligt vår visuella identitet. Verktyget ligger i "Verktyg för visuell identitet" som alla anställda vid Stockholms universitet kan använda utan kostnad, dock krävs en kort utbildning innan du ges tillgång till just e-postverktyget.
 • Introduktion e-postverktyg 2018-07-04 E-postverktyget gör det möjligt att göra e-postutskick, som t. ex. nyhetsbrev, enligt vår visuella identitet. Verktyget ligger i "Verktyg för visuell identitet" som alla anställda vid Stockholms universitet kan använda utan kostnad, dock krävs en kort utbildning innan du ges tillgång till just e-postverktyget.
 • Introduktion e-postverktyg 2018-07-04 E-postverktyget gör det möjligt att göra e-postutskick, som t. ex. nyhetsbrev, enligt vår visuella identitet. Verktyget ligger i "Verktyg för visuell identitet" som alla anställda vid Stockholms universitet kan använda utan kostnad, dock krävs en kort utbildning innan du ges tillgång till just e-postverktyget.
 • Utbildning TimeEdit 2018-07-04 För att få behörighet till TimeEdit klient måste du delta i ett utbildningstillfälle
 • Utbildning i TimeEdit 2018-07-04 För att få behörighet till TimeEdit klient måste du delta i ett utbildningstillfälle
 • Utbildning TimeEdit 2018-07-04 För att få behörighet till TimeEdit klient måste du delta vid ett utbildningstillfälle.
 • Utbildning TimeEdit 2018-07-04 För att få behörighet till TimeEdit klient måste du delta vid ett utbildningstillfälle.
 • Att skriva för webben 2018-07-03 Grundläggande utbildning i hur du bäst skriver samt strukturerar innehållet på webben med hänsyn till universitetets målgrupper. Utbildningen riktar sig till alla webbredaktörer inom Stockholms universitet oavsett vilket webbpubliceringssystem som används.
 • Sökoptimera webb och webbsidor 2018-07-03 Du får veta hur du bäst sökmotoroptimerar webben och hamnar högt upp i sökresultaten samt tips om hur du använder Google Analytics-statistiken och Googles Search Console (tidigare Webmaster Tools).
 • Studie- och språkverkstaden 2018-07-03 Studie- och språkverkstaden finns till för studenter och undervisande lärare vid Stockholms universitet. Vi erbjuder seminarier, föreläsningar och individuell handledning i akademiskt skrivande och läsande, studiestrategier och muntlig framställning.
 • Utbildning TimeEdit 2018-07-03 För att få behörighet till TimeEdit klient måste du delta i ett utbildningstillfälle
 • Genusakademins doktorandkonferens 2018 2018-07-03 Välkommen att fira Genusakademins första genusdoktorer och lära känna andra doktorander med genusinriktning!
 • Östersjöns arter i ny app 2018-07-03 Vill du veta mer om de vackra snäckor, fiskar och växter du ser vid havet i sommar? Äntligen finns fälthandboken om Östersjöns arter som gratis app till din telefon eller surfplatta.
 • ALMEDALEN 2018: Kulturskoleklivet - vart är vi på väg? 2018-07-02 Sex lärosäten har fått regeringens uppdrag att inom ramen för strategin "En tillgänglig och jämlik kulturskola", anordna fortbildningsutbildning för pedagoger till kulturskolan. Under Almedalsveckan presenteras förslagen på utbildningar.
 • Inaugural lecture: Margaret Moore 2018-07-02 The 2018 holder of Olof Palme Visiting Professorship - Margaret Moore - will hold her inaugural lecture on September 27.
 • Full fart framåt för Latinamerikainstitutet! 2018-06-29 Väldiga naturtillgångar, korruption, genusmedvetande, våld, minskad fattigdom, mänskliga rättigheter... Intresset för den mångfasetterade och dynamiska världsdelen ökar i både Europa och i USA, men allra mest i Kina. Vi har vind i seglen, konstaterar Andres Rivarola, lektor och föreståndare för Latinamerikainstitutet vid Stockholm universitet.
 • Bästa avhandling 2017 2018-06-29 Högskoleföreningens pris 2018 för bästa vetenskapliga prestation inom den humanistiska fakulteten tilldelas Linn Eikje Ramberg, för avhandlingen ”Mynt er hva mynt gjør. En analyse av norske mynter fra 1100-tallet: produksjon, sirkulasjon og bruk”.
 • Inventering av konsten vid universitetet 2018-06-29 Enligt Statens konstråd, som är tillsynsmyndighet för den statliga konsten, är Stockholms universitet ålagd att inventera konsten som finns på universitetet, årligen.
 • Forskarutbildningen i datalogi får omdömet ifrågasatt kvalitet av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 2018-06-29 Under våren 2018 granskas nio forskarutbildningar vid Stockholms universitet, och kvaliteten på utbildningen i datalogi ifrågasätts, enligt beslutet från UKÄ.
 • Så får du tag i artiklar från Elsevier efter 30 juni 2018-06-29 Avtalet för tidskrifter med förlaget Elsevier har sagts upp från och med 30 juni. Här får du som forskare eller student vid Stockholms universitet tips om hur du får tag i artiklar från Elsevier även fortsättningsvis.
 • Nytt samarbete hjälper studenter med affärsidéer 2018-06-29 Innovationskontoret samarbetar sedan mars 2018 med organisationen Drivhuset Stockholm. Alla universitets studenter kan få hjälp för att starta och driva företag.
 • Upptakt för universitetets medarbetare 2018-06-28 Den 4 september är du välkommen till Aula Magna för att delta i årets upptakt med tema Akademiska kärnvärden/Living Values.
 • Riktlinjer för att förhindra mutor 2018-06-27 Rektor har den 18 oktober 2012 beslutat om Riktlinjer för att förhindra mutor vid Stockholms universitet.
 • Regler för representation och gåvor m.m. vid Stockholms universitet 2018-06-27 Rektor har den 9 november 2017 beslutat om nya regler för representation och gåvor m.m. vid Stockholms universitet.
 • Beslut om ekonomisk uppföljning 2018-06-27 Rektor har fattat beslut om frekvens för ekonomisk uppföljning samt uppdragit åt förvaltningschefen att ansvara för att närmare anvisningar utarbetas, 2018-04-19 (Dnr SU FV-1.1.5-1405-18). Detta beslut ersätter tidigare beslut fattat av rektor den 19 juni 2014 (Dnr SU FV-1.1.5-1936-14) .
 • Öppettider i farligt-avfallrummet i sommar 2018-06-27 Farligt-avfallsrummet har begränsade öppettider under sommaren.

Prenumerera på medarbetarnotiserna

En sammanställning av medarbetarnotiser skickas ut via mejl varje vecka. Vill du också få sammanställningen? Mejla Press & redaktion! 
E-post: redaktion@su.se