För att visa på denna breda och lösningsinriktade hållbarhetsforskning samt initiera samarbeten med aktörer som myndighet och företag skapas nu Stockholm University Sustainability Forum. Det ska vara en arena för presentation av forskning, utbyte av idéer samt för innovation och teknikutveckling. Hållbarhetsforskning inom universitetets samtliga fyra fakulteter ska lyftas fram – och då speciellt transdisciplinär forskning.

Det första Stockholm University Sustainability Forum arrangeras 21–22 mars 2018. Under två halvdagar blir det aktiviteter med utgångspunkt i FN-målet om hållbar energi under rubriken ”Framtidens energi och resurser”. Bland programpunkterna finns korta föreläsningar av forskare, paneldebatter och workshops. Det blir även tillfälle att ta del av korta presentationer (speed talks) och att mingla.