Foto: Mostphotos

Betydande åtgärder för förbättrad miljö

På institutioner och avdelningar arbetar de med åtgärder som får en betydelse för hela universitetets miljöarbete. Inom förvaltningen pågår just nu många projekt som syftar till att förbättra verksamhetens miljöprestanda. 

Miljöaspekter vid upphandlingar

Sedan förra året har Inköpssektionen på Ekonomiavdelningen arbetat för att miljöfrågan ska tas med i alla relevanta delar av upphandlingsprocessen. Deras arbete har lett till att universitetet för första gången har kunnat redovisa andelen ställda miljökrav i upphandlingar med öppet eller förenklat förförande till Naturvårdsverket.

Miljövänliga profilprodukter

På Sektionen för kommunikation på Samverkansavdelningen har de arbetat för att miljöanpassa universitetets profilprodukter. Idag har universitetet ett sortiment med miljögodkända produkter såsom t-shirts, pikétröjor och tygkassar. Målet för arbetet är att hela bassortimentet av profilprodukter ska ha en miljöprofil.

Miljöhänsyn i hanteringen av datorer

Avyttring av datorer är ett område som berör alla verksamheter vid universitetet. På Servicesektionen på IT-avdelningen har de tittat på vilken miljöhänsyn universitetet behöver ta i hanteringen av en dators livscykel. De har bland annat kommit fram till att universitetet behöver ha bevis på att en kasserad dator tas omhand på ett arbetsmiljö- och miljömässigt sätt. I det fortsatta arbetet ska de identifiera den optimala tiden för en dators livslängd både ur ett ekonomiskt, arbetsmiljömässigt och miljömässigt perspektiv.

Minskad energianvändning och minskade koldioxidutsläpp

I jämförelse med 2015 har Stockholms universitets miljöprestanda blivit bättre. Universitetet har minskat sin energianvändning och användning av kopieringspapper samt förbättrat sin källsortering. Vidare har universitetets minskat sina koldioxidutsläpp från tjänsteresor med flygresor och därmed brutit en trend som pågått de senaste 10 åren. Det är flygresorna under 500 kilometer som minskat. Universitetet har också slutat att investera i fossila bränslen.