Under ledning av prorektor, med samordning från Avdelningen för planering och ledningsstöd, har en självvärdering tagits fram som inneburit medverkan från ett 40-tal personer inom universitetet.

Starka forskningsmiljöer för hållbarhetsfrågor

I självvärderingen beskrivs  översiktligt de starka forskningsmiljöer som finns vid Stockholms universitet med inriktning på hållbarhetsfrågor och att denna forskning ofta hamnar högt på rankninglistor. Vidare listas samarbeten med miljöorganisationer och forskningsinstitut som till exempel Stockholm Environment Institute.

I dokumentet beskrivs även hur arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor är organiserat och att det är inskrivet i såväl miljöhandlingsplan som universitetets övergripande åtgärdsplan för 2017–2018.

30 olika utbildningar i miljö- och hållbarhet

Den största delen av självvärderingen ägnas åt att visa vilka utbildningar som har inriktning mot miljö- och hållbarhetsfrågor. Här listas närmare 30 utbildningar och kurser. Flera av dessa är interdisciplinära och innebär samarbete över fakultetsgränserna. Kandidatprogrammet i geografi är ett exempel; det inkluderar såväl natur- som kulturgeografi och där centrala frågeställningar rör klimatförändringar, globalisering och befolkningstillväxt. De utbildningar och kurser som listas finns inom alla fyra fakulteter, allt ifrån kursen Global etik vid Filosofiska institutionen till masterprogram i miljövetenskap vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi.