Rektors medel för kvalitetsutveckling omfattar 20 miljoner kronor och har utlysts i två omgångar. Sammantaget för dessa två omgångar har det kommit 118 ansökningar varav 53 har beviljats medel om cirka 17 miljoner kronor. I september 2016 beslutade rektor att utöver återstående medel tillskjuta ytterligare 3 miljoner från den kvalitetsbaserade resursfördelningen riktad mot lärarutbildningarna. För omgång 3 utlystes således 6 miljoner kronor och denna gång med inriktning mot lärarutbildningarna.

Medel till 15 projekt

I mitten av februari fattade rektor beslut om vilka projekt som tilldelas medel i omgång 3. Av de 21 ansökningar som kom in beviljades 15 medel, med sammanlagt cirka 4,8 miljoner kronor. I denna omgång beviljades framför allt medel för utveckling av progression, samordning och samverkan mellan kurser.

– Många institutioner har även sökt pengar tillsammans. Detta visar att det har skett ett omfattande arbete med ansökningarna på och mellan de aktuella institutionerna, vilket är positivt, säger Anna-Karin Björling vid Avdelningen för planering och ledningsstöd som handlagt ansökningarna.

I bifogad fil nedan kan du läsa om de 15 projekt som beviljats medel i omgång 3.

Se även artikel om de tre projekt vid Institutionen för pedagogik och didaktik som beviljats medel.