Humanvetenskapliga området

Vicerektor och dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten: professor Astri Muren, Nationalekonomiska institutionen
Vicerektor och dekan för humanistiska fakulteten: professor Elisabeth Wåghäll-Nivre, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Dekan för Juridiska fakulteten: professor Jessika van der Sluijs

Naturvetenskapliga området

Vicerektor och dekan: professor Henrik Cederquist, Fysikum

Rektorsråd från och med 1 januari 2018

Från och med årsskiftet har Stockholms universitet ytterligare ett rektorsråd. Det är Anders Karlhede som är rektorsråd för med operativt samordningsansvar för forskningsinfrastrukturfrågor. Mats Danielson uppdrag som rektorsråd med operativt samordningsansvar för samverkansarbetet vid Stockholms universitet kvarstår. Johan Klemans uppdrag som rektorsråd för strategiska partnerskap kvarstår även.

I Universitetsnytt nr 6 2017 (sid 6-7) intervjuas de nya dekanerna och vicerektorerna. Läs intervjuerna
Läs om samtliga vicerektorer, dekaner, prodekaner, vicedekaner och sektionsdekaner på medarbetarwebben.