I dag finns sex självständiga regionala etikprövningsnämnder som granskar och godkänner forskning på människor. För att öka effektiviteten och få en mer enhetlig tillämpning har regeringen ersätts de av en ny central myndighet för etikprövning av forskning på människor, Etikprövningsmyndigheten. Myndigheten ska ha verksamhet på sex orter: Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Uppsala och Umeå och inleder sin verksamhet den 1 januari 2019.