– När man väl har kommit in på en utbildning spelar föräldrarnas utbildningsnivå ingen roll. Det förvånade oss då social bakgrund påverkar exempelvis betyg från gymnasiet och hur vanligt det är att välja högskolestudier, säger Fredrik Svensson som tillsammans med Sofia Berlin Kolm har författat rapporten.

Enligt högskolelagen ska universitet och högskolor främja breddad rekrytering, vilket innebär att studenterna i så stor utsträckning som möjligt ska avspegla befolkningen i stort.

–   Att social bakgrund inte påverkar avhopp visar att breddad rekrytering inte har ett direkt samband med en lägre genomströmning. Om lärosätena i högre grad rekryterar studenter med goda gymnasiebetyg från miljöer med liten erfarenhet av högskolestudier kan avhoppen snarare minska, säger Fredrik Svensson.  

Många tidiga avhopp på ämneslärarprogrammet

Andelen tidiga avhopp varierar stort mellan programmen – från 8 procent på läkarprogrammet till 35 procent på ämneslärarprogrammet.

– Det är framför allt studenter med låga gymnasiebetyg som hoppar av sin högskoleutbildning. På ämneslärarutbildningen är söktrycket lågt och dit söker sig många studenter med relativt låga studiemeriter från gymnasiet. Detta i kombination med att ämneslärarprogrammet är en lång och teoretiskt krävande utbildning leder till stora avhopp, säger Sofia Berlin Kolm.

Studien ”Tidiga avhopp från högskolan” analyserar genomströmning genom att titta på tidiga avhopp och kvarvaro termin 1 till 6 på de tio största yrkesexamensprogrammen (statistiken finns också nedbruten på lärosäten  se sid 30-39 i rapporten alt på www.uka.se ). På de flesta programmen finns generella samband mellan avhopp och gymnasiebetyg, kön, och ålder. Svensk respektive utländsk bakgrund har också betydelse på vissa utbildningar.

(Pressmeddelande från UKÄ)

Läs mer på UKÄ:s webbplats.