Det senaste året har Universitetskanslersämbetet gjort en tematisk utvärdering av hållbar utveckling inom utbildningarna vid landets lärosäten (se Universitetsnytt 3 2017). Resultatet offentliggjordes den 2 oktober. Av de 47 utvärderade lärosätena är det 12 som fått godkänt på samtliga aspektområden och därmed det samlade omdömet: Lärosätet har en väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling i utbildning.

35 lärosäten, däribland Stockholms universitet, fick det samlade omdömet: Lärosätets process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning är i behov av utveckling. Detta innebär att bedömargruppen funnit utvecklingsområden i någon eller några av de interna processer som rör hållbar utveckling i utbildning.

Brett utbud av utbildningar

I en kommentar säger Clas Hättestrand, prorektor vid Stockholms universitet, att han ser fram emot att ytterligare analysera resultatet från utvärderingen. Men samtidigt betonar han att det redan nu går att konstatera att de utvecklingsområden som UKÄ lyfter fram i sin utvärdering av universitetet, till stor del är kopplad till den metod de valt, som starkt fokuserar på interna styrprocesser.
– Vad som dock är tydligt i utvärderingen, och som både vi på universitetet och UKÄ:s bedömargrupp är eniga om, är att Stockholms universitet har ett både brett och stort utbud av utbildningar inom hållbar utveckling. Kopplat till den starka forskning vi har inom området gör det oss attraktiva för studenter som har ett intresse av hållbarhetsfrågor, säger Clas Hättestrand.

Läs mer på UKÄ:s webbplats.