Margaretha Nordquist. Foto: Niklas Björling
Margaretha Nordquist. Foto: Niklas Björling

Under tre terminer har Historiska institutionen jobbat med kvalitetsutveckling av grundutbildningen i historia. Förhoppningarna har varit flera: att göra utbildningen bättre och mer attraktiv, att skapa en tydligare röd tråd i undervisningen, att bättre integrera kurserna i lärarstudenternas utbildning och en tydligare koppling mellan forskning och utbildning.

Ett steg i att förbättra pedagogiken var att ta reda på mer om studenterna.

– Det finns en tendens att ha en massa uppfattningar om studenter utan att faktiskt veta, säger Margaretha Nordquist, en av de medverkande i arbetsgruppen för kvalitetsutveckling vid Historiska institutionen.

Enkäter gav insikter

Genom enkäter fick projektgruppen en bättre bild av studenterna på grundutbildningen. Det visade sig att det är en blandad grupp där vissa är nybörjare och vissa har flera terminer av akademiska studier bakom sig, vilket ställer höga krav på läraren att tillgodose olika behov. Många av studenterna kommer från en hemmiljö som inte är akademisk, en stor del jobbar vid sidan av och 20 procent har någon slags funktionsvariation. Samtidigt som 85 procent uppger att de studerar på heltid lägger en tredjedel bara 0–2 timmar per dag på studierna utöver schema. Något som väckt en del uppmärksamhet och diskussioner runt hur institutionen ska gå vidare med utveckling av kurserna.

Skrivarverkstad för studenter

Projektet kring kvalitetsutveckling resulterade i många förslag, stora som små, där flera kommer att bli verklighet. Ett konkret projekt är den skrivarverkstad för studenter som redan genomförts. Bakgrunden är att bristande språkfärdigheter lett till att studenter haft svårt att klara studierna. Genom en frivillig kurs får de hjälp att utveckla sitt akademiska skrivande och sin studieteknik.

– Det är inget merarbete utan handlar om uppgifter de gör precis nu, till exempel hur man kan formulera inledningen till sin uppsats. Studenterna har tagit med exempel som anonymiserats. Alla ska våga visa text och vi vill skapa ett bra klimat för lärande, säger Alf Sjöblom som hållit i kursen.

"Vi kan lära oss av varandra"

Projektet presenteras i form av en paneldiskussion på lärarkonferensen.

– Vi har jobbat mycket med det här och det känns roligt att vara med. Jag ser också fram emot att få inblick i vad andra håller på med. Det är viktigt att göra sina erfarenheter tillgängliga för fler, vi kan lära oss av varandra, säger Margaretha Nordquist.

Läs mer om Lärarkonferens2018 – universitetslärare i en föränderlig värld